Make your own free website on Tripod.com
MAHKOTA

Dipakai oleh Batara Agung Dewa Sakti atau Pangeran Jenggot Kawat, Kerajaan Kutai Lama ( Adji Pangeran Dilangga ).

Khasiat : Pamor Untuk Pemimpin / Wibawa

Peminat Hubungi

H. Firdaus

Telp. : +62 21 9265 8327

HP : +62 856 884 6363

E-mail : pcp-eo@telkom.net

K E R I S

1. NAGA EMAS : Khodamnya Pangeran Hangga Reksa

2. NAGA GINI : Khodamnya Dewi Wulandari Nagini

3. NAGA GARUDA : Khodamnya Pangeran Arya Dinata

Khasiat : Kedigjayaan ( Keris 1 dan 2 )

Khasiat : Kekuasaan ( Keris 3 )

MAHKOTA dan KERIS

KUTAI LAMA

Dari zaman Kudungga diturunkan kepada anaknya Raja Mulawarman - diturunkan kepada Sultan Sulaiman - diturunkan kepada Adji Tunggang Parangan - diturunkan kepada Adji Anggana Air Langga.

Diterima di Kutai Lama pada waktu sebelum Bulan Ramadan tahun 2006.